Адвокатське бюро "BOBROVSKA & PARTNERS"

Незалежно від того, який юридичний виклик представлений, наша потужна комбінація досвіду, професіоналізму та колективної роботи допомагає Клієнтам досягти успіху. Адвокатське бюро «БОБРОВСЬКА І ПАРТНЕРИ» постійно досконалюється та гарантує використання нових підходів і нестандартних способів мислення, приділяючи особливу увагу деталям, для вирішення юридичних проблем будь- якої складності. Довіривши нам свої проблеми, Ви здобудете надійного партнера на довгі роки.

Послуги:

Адміністративні спори є одними з найбільш складних, а іноді і проблемних, адже — це суперечки з представниками влади, оспорювання нормативно-правових актів, дій і рішень державних органів.

Наші адвокати мають досвід врегулювання адміністративних спорів, тому оперативно встановлюють правову ситуацію і ефективно вирішують наступні питання:

 • спори із суб’єктами владних повноважень щодо оскарження їх рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності;
 • спори щодо оскарження неправомірних дії або бездіяльності посадової особи з питань соціальних виплат, пенсій, допомоги і т.д;
 • спори щодо захисту прав внутрішньо переміщених осіб;
 • перевищення службових повноважень;
 • порушення вимог щодо фізичного контролю;
 • протизаконне використання інформації, яка стала відомою особі у зв’язку виконанням службових зобов’язань;
 • порушення прав на інформацію;
 • інші.

Послуги, що надаються у сфері вирішення податкових спорів, включають правову допомогу і консультації з таких питань:

Попередження та підготовка до податкового спору:
 • аналіз первинних та супровідних документів, підготування правової позиції та рекомендацій щодо відображення операцій у податковій звітності;
 • оцінка ризиків за результатами зазначеного аналізу, включаючи оцінку шансів на досягнення успіху у випадку потенційного податкового спору;
 • практичні поради щодо тактики і стратегії підготовки та ведення податкового спору;
 • податкова та юридична підтримка у ході здійснення податкової перевірки, зокрема, підготовка відповідей на запити податкових органів.
Юридична підтримка під час процедури оспорювання рішень податкових органів в адміністративному порядку:
 • підготовка заперечень на акти податкових перевірок;
 • складання скарг на податкові повідомлення-рішення, податкові вимоги, інші рішення податкових органів;
 • представництво інтересів клієнтів перед податковими органами усіх рівнів.
Юридична підтримка під час процедури оспорювання рішень, дій або бездіяльності податкових органів у судовому порядку:
 • складання позовних заяв, апеляційних скарг / заперечень на апеляційні скарги, складання касаційних скарг / заперечень на касаційні скарги;
 • представництво інтересів клієнтів у судах усіх інстанцій.

Адвокати АБ «БОБРОВСЬКА І ПАРТНЕРИ» готові надати допомогу у вирішенні наступних сімейних спорів:

 • розірвання шлюбу;
 • визнання шлюбу недійсним;
 • стягнення аліментів;
 • зміна розміру аліментів;
 • поділ майна, що є об’єктом спільної сумісної власності подружжя;
 • визначення місця проживання дитини;
 • спори щодо участі батьків у вихованні дитини;
 • позбавлення батьківських прав та поновлення батьківських прав;
 • визначення походження дитини;
 • усиновлення;
 • встановлення опіки та піклування над дітьми;
 • обов’язок по утриманню інших членів сім’ї та інші спори.
Правовий  аудит — це комплексне правове дослідження роботи підприємства, окремих ділянок його діяльності, документів або угод з точки зору їх відповідності існуючій судовій та господарської практиці, чинному законодавству. Правовий  аудит виправдано вважається найбільш об’єктивним джерелом відомостей про юридичну складову діяльності підприємства. Ґрунтуючись на отриманих даних, компанія може визначати напрямки свого подальшого розвитку, а власник підприємства має можливість впевнено почувати себе, знаючи, що ніхто не постукає в його двері з перевірками та претензіями. Коли необхідно провести юридичний аудит? Головна мета правового  аудиту полягає у виявленні потенційних юридичних ризиків в роботі компанії та подальше нівелювання таких ризиків, що дозволяє компанії уникнути судових спорів з партнерами, державними органами, працівниками та проблем у корпоративних відносинах власників бізнесу між собою чи з директором Аудит передбачає всебічний аналіз роботи компанії. Спеціалісти, які здійснюють юридичну експертизу, вивчають документи та архіви підприємства по заданих напрямках з метою виявлення «слабких місць», а потім складають висновок, в якому позначають зони ризику для компанії і пропонують напрямки усунення існуючих проблем.  Правовий аудит замовляється власником компанії з метою: 
 • отримання  неупередженої оцінки поточної діяльності підприємства;
 • перевірки надійності своїх контрагентів, аби убезпечити себе від неналежного виконання ними своїх зобов’язань;
 • зменшення загрози претензій з боку державних органів;
 • придбання / продажу активів або готового бізнесу (в цьому випадку проводиться юридичний аудит — процедура, яка дозволяє скласти уявлення про об’єкт інвестування: проаналізувати фінансовий стан компанії та її положення на ринку, оцінити інвестиційні ризики);
 • відкриття спільного підприємства, здійснення злиття, поглинання або реструктуризацію компанії, а також забезпечення захисту від поглинання компанії недружніми підприємствами;
 • отримання кредиту в банках або фінансових організаціях;
 • надання інвестору або партнеру гарантії юридичної прозорості і перспективності своєї компанії.
Кваліфіковано провести правовий  аудит можуть тільки досвідчені фахівці, професіонали з великим досвідом роботи, здатні у стислі строки проаналізувати діяльність того чи іншого підприємства..   Основні напрямки оцінки правових ризиків бізнесу Комплексний правовий  аудит передбачає проведення повного аналізу діяльності підприємства за певний період або з дня його реєстрації. Залежно від потреб клієнта аудит може проводитись за наступними напрямками:
Тип аудиту Роботи, що проводяться
Договірної роботи Дослідження договорів і всіх видів правовстановлюючої документації; аналіз ризиків і визначення зобов’язань сторін згідно з договорами, виявлення прихованих умов і помилок в договорах.
При здійсненні операцій та реалізації проектів Визначення конкурентних переваг підприємства і дослідження правовстановлюючих документів контрагентів, оцінка правової перспективи проекту та його відповідність вимогам законодавства, дослідження пакету документів по угоді або проекту, оцінка правового статусу майна компанії, використовуваного при реалізації проекту.
Роботи представництв і філій Аналіз діяльності підрозділів підприємства з метою оцінки правомірності й ефективності їх роботи.
Кадрової роботи Перевірка документації, пов’язаної з трудовими відносинами (зокрема, кадрових документів), аналіз штатного розкладу, посадових інструкцій, наказів про прийом на роботу, відпустки, застосування дисциплінарних стягнень, звільнення.
Можливості пред’явлення звинувачення посадовим особам підприємства Оцінка діяльності посадових осіб при виконанні ними посадових обов’язків та виявлення дій, у яких є ознаки злочинів.
Окремих сфер діяльності підприємства Вивчення матеріалів по заданих напрямках діяльності компанії, пошук шляхів оптимізації роботи підприємства за цими напрямками.
При купівлі або продажі активу / бізнесу Експертиза правовстановлюючих документів компанії та договорів, аналіз схеми угоди купівлі-продажу, пошук помилок і прихованих умов в передбачуваній операції, аналіз правових і фінансових ризиків, оцінка ступеня впливу ризиків на вартість бізнесу, юридичний аналіз майна, що є предметом угоди, вивчення системи розрахунків з купівлі-продажу з метою пошуку джерела потенційних збитків.
Юридичний аудит з того чи іншого напрямку діяльності підприємства повинен проводитися фахівцями відповідної галузі права. Такий підхід дозволяє виявляти всі можливі нюанси справи і знаходити ефективні шляхи виправлення наявних недоліків.  Порядок проведення правового аудиту Власнику підприємства, що потребує проведення аудиту, потрібно письмово сформулювати цілі, які він ставить перед виконавцями. Фахівці аналізують разом з клієнтом проблеми його бізнесу, оцінюють обсяг і рівень складності майбутніх робіт, узгоджують вартість і терміни їх виконання. На наступному етапі підписується договір про надання правових послуг, а також угода про конфіденційність. Потім до замовника на підприємство приїжджають фахівці виконавця і в обумовлені терміни проводять аудит. Клієнту (за його бажанням) надаються проміжні звіти про хід роботи. Після закінчення дослідження виконавець надає замовнику письмовий звіт, який може містити не тільки аналітичні відомості, але і рекомендації щодо вирішення виявлених проблем. На останньому етапі складається Акт виконаних робіт. Правильно проведений правовий  аудит — гарантія бездоганності репутації підприємства і ефективності його роботи.

АБ «БОБРОВСЬКА І ПАРТНЕРИ» надає послуги зі стягнення заборгованості за договором у різних сегментах бізнесу, у сфері торгівлі та дистрибуції, виробництва, будівельної галузі, банківського сектору, страхування, сільського господарства.

Послуга включає:

 • досудове врегулювання питань стягнення боргів;
 • судове стягнення заборгованості;
 • стягнення неустойки за несвоєчасне виконання договорів;
 • стягнення боргів при невиконанні угод про погашення заборгованості;
 • стягнення заборгованості на стадії виконавчого провадження.

Коли порушені права та інтереси не вдалося захистити мирним шляхом, останнім законним способом відновлення справедливості залишаються суди, юрисдикція яких поширюється на будь-який спір.

Представництво та захист інтересів клієнтів в судах є одним з основних напрямків діяльності АБ «БОБРОВСЬКА І ПАРТНЕРИ»

Послуги включають:

 • аналіз документів;
 • розробка правової позиції та стратегії захисту, збір необхідних доказів;
 • складання позовних заяв, скарг, клопотань та інших процесуальних документів;
 • апеляційне та касаційне оскарження судових рішень;
 • представництво інтересів клієнтів в судах всіх інстанцій;
 • супровід процедури виконання судових рішень.

Дана послуга передбачає повний та всебічний правовий супровід бізнесу та включає в себе:

 • усні та письмові консультації;
 • правова експертиза корпоративних документів на відповідність до діючого законодавства з підготовкою письмового правового висновку та рекомендацій;
 • підготування корпоративних документів;
 • юридична перевірка контрагентів;
 • правовий аналіз та підготовка договорів, ведення переговорів та узгодження розбіжностей з контрагентом;
 • моніторинг законодавства, що стосується господарської діяльності клієнта;
 • представництво інтересів клієнта в органах державної влади та участь в переговорах з контрагентами;
 • досудове врегулювання спорів;
 • представництво інтересів клієнта в судах;
 • комплексний супровід судової справи;
 • супровід перевірок контролюючих органів;
 • інші види правової допомоги.